Protokoll från Regionfullmäktige 22-23 juni 2022

2022-07-06 10:25

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 6 juli 2022. Anslaget tas ner den 28 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen