Protokoll från Regionfullmäktige 22-24 juni 2021

2021-07-07 11:00

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 7 juli 2021. Anslaget tas ner den 29 juli 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen