Protokoll från Regionfullmäktige 23-24 februari 2022

2022-03-09 10:14

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 9 mars 2022. Anslaget tas ner den 31 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen