Protokoll från Regionfullmäktige 25-26 augusti 2021

2021-09-10 09:43

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 8 september 2021. Anslaget tas ner den 30 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen