Protokoll från Regionfullmäktige 26-27 april 2023

2023-05-09 12:56

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 9 maj 2023. Anslaget tas ner den 31 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen