Protokoll från Regionfullmäktige 27 oktober 2021

2021-11-10 13:49

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 10 november 2021. Anslaget tas ner den 2 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen