Protokoll från Regionstyrelsen 12 oktober 2021

2021-10-18 14:45

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 18 oktober 2021. Anslaget tas ner den 9 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen