Protokoll från Regionstyrelsen 14 december 2021

2021-12-20 12:15

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 20 december 2021. Anslaget tas ner den 11 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen