Protokoll från Regionstyrelsen 15 februari 2023

2023-02-20 08:33

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 20 februari 2023. Anslaget tas ner den 14 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen