Protokoll från Regionstyrelsen 15 november 2022

2022-11-17 10:26

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 17 november 2022. Anslaget tas ner den 9 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen