Protokoll från Regionstyrelsen 16 mars 2022

2022-03-21 16:25

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 21 mars 2022. Anslaget tas ner den 12 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen