Protokoll från Regionstyrelsen 16 mars 2023

2023-03-28 11:16

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 28 mars 2023. Anslaget tas ner den 19 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen