Protokoll från Regionstyrelsen 17 augusti 2021

2021-08-24 11:38

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 24 augusti 2021. Anslaget tas ner den 15 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen