Protokoll från Regionstyrelsen 21 december 2022

2022-12-22 14:12

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 22 december 2022. Anslaget tas ner den 13 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen