Protokoll från Regionstyrelsen 21 december 2022

2023-02-24 14:16

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats den 22 december 2022 och anslagits den 24 februari 2023. Anslaget tas ner den 20 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen