Protokoll från Regionstyrelsen 21 juni 2022

2022-06-21 16:10

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 21 juni 2022. Anslaget tas ner den 13 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen