Protokoll från Regionstyrelsen 23 februari 2022

2022-02-24 08:12

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats den 23 februari och anslagits den 24 februari 2022. Anslaget tas ner den 18 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen