Protokoll från Regionstyrelsen 25 april 2022

2022-04-25 12:21

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 25 april 2022. Anslaget tas ner den 17 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen