Protokoll från Regionstyrelsen 3 februari 2022

2022-02-08 14:30

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 7 februari 2022. Anslaget tas ner den 1 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen