Protokoll från Regionstyrelsen 4 april 2023

2023-04-06 08:22

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats den 5 april och anslagits den 6 april 2023. Anslaget tas ner den 28 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen