Protokoll från Regionstyrelsen 4 november 2021

2021-11-08 12:59

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 8 november 2021. Anslaget tas ner den 30 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen