Protokoll från Regionstyrelsen 7 juni 2022

2022-06-15 15:21

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 15 juni 2022. Anslaget tas ner den 7 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen