Protokoll från Regionstyrelsen 9 maj 2022

2022-05-09 12:56

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 9 maj 2022. Anslaget tas ner den 31 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen