Protokoll från Regionstyrelsen 9 september 2021

2021-09-13 10:39

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 13 september 2021. Anslaget tas ner den 5 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen