Protokoll från Regionstyrelsen den 24 maj 2022

2022-05-30 11:05

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 30 maj 2022. Anslaget tas ner den 21 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen