Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 10 november 2021

2021-11-23 15:05

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 23 november 2021. Anslaget tas ner den 15 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen