Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 15 februari 2022

2022-02-24 08:47

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 24 februari 2022. Anslaget tas ner den 18 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen