Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 16 mars 2022

2022-03-31 08:20

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 31 mars 2022. Anslaget tas ner den 22 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen