Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 18 augusti 2021

2021-08-24 12:43

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 24 augusti 2021. Anslaget tas ner den 15 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen