Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 2 december 2021

2021-12-13 10:20

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 13 december 2021. Anslaget tas ner den 4 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen