Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 21 september 2022

2022-10-04 12:20

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 4 oktober 2022. Anslaget tas ner den 26 oktober 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen