Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 6 oktober 2022

2022-10-10 14:24

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 10 oktober 2022. Anslaget tas ner den 1 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen