Protokoll från Välfärd- och samverkansutskottet 9 november 2022

2022-11-15 13:58

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 15 november 2022. Anslaget tas ner den 7 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen