Protokoll från Välfärd och samverkansutskottet 16 september 2021

2021-10-04 13:02

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 4 oktober 2021. Anslaget tas ner den 26 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen