Protokoll från Välfärd och samverkansutskottet 2 juni 2021

2021-07-02 12:20

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 2 juli 2021. Anslaget tas ner den 26 juli 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen