Protokoll från Välfärd och samverkansutskottet

2022-12-20 15:05

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 20 december 2022. Anslaget tas ner den 11 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen