Protokoll från Vårdvalsutskottet 10 maj 2022

2022-05-25 17:06

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats den 24 maj och anslagits den 25 maj 2022. Anslaget tas ner den 16 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen