Protokoll från Vårdvalsutskottet 10 maj 2023

2023-05-24 16:39

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 24 maj 2023. Anslaget tas ner den 15 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen