Protokoll från Vårdvalsutskottet 2 september 2021

2021-09-13 12:53

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 13 september 2021. Anslaget tas ner den 5 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen