Protokoll från Vårdvalsutskottet 20 januari 2022

2022-02-02 08:33

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 2 februari 2022. Anslaget tas ner den 24 februari  2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen