Protokoll från Vårdvalsutskottet 20 oktober 2021

2021-10-20 16:09

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 20 oktober 2021. Anslaget tas ner den 11 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen