Protokoll från Vårdvalsutskottet 20 oktober 2022

2022-10-31 12:33

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 31 oktober 2022. Anslaget tas ner den 22 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen