Protokoll från Vårdvalsutskottet 23 november 2022

2022-11-30 12:00

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 30 november 2022. Anslaget tas ner den 22 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen