Protokoll från Vårdvalsutskottet 25 februari 2022

2022-03-16 13:18

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den16 mars 2022. Anslaget tas ner den 7 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen