Protokoll från Vårdvalsutskottet 25 maj 2022

2022-06-15 08:43

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats anslagits den 15 juni 2022. Anslaget tas ner den 7 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen