Protokoll från Vårdvalsutskottet 28 april 2022

2022-05-12 14:33

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 12 maj 2022. Anslaget tas ner den 3 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen