Protokoll från Vårdvalsutskottet 28 september 2022

2022-10-03 10:45

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 3 oktober 2022. Anslaget tas ner den 25 oktober 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen