Protokoll från Vårdvalsutskottet 29 mars 2022

2022-04-12 13:46

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 12 april 2022. Anslaget tas ner den 4 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen