Protokoll från Vårdvalsutskottet 30 mars 2023

2023-04-03 14:18

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 3 april 2023. Anslaget tas ner den 25 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen