Protokoll från Vårdvalsutskottet 30 november 2021

2021-12-13 15:31

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 13 december 2021. Anslaget tas ner den 4 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen